Profilmanual

Profilmanual

Orange Group har en egen utarbeidet profilmanual.

Manualen inneholder hovedtrekkene du trenger å vite om Orange Group sin logo, typografi, farger, layout, papir og bildestil.

 

Profilmanualen er laget for å gjøre det enklere for deg som skal arbeide med Orange Group sin profil. Det er viktig at reglene blir fulgt, slik at selskapets visuelle identitet ikke forvitrer over tid.

 

Alle elementer som inngår i Orange Group sin profil er selskapets eiendom. Det er ikke tillatt å bruke noen av disse elementene, eller annet materiale fra denne manualen, uten tillatelse fra Orange Group.

 

Her finner man profilmanualen.