Velkommen til Orange Group

Orange Group AS ble etablert i 2007 og er moderselskap til Orange Helse AS, Orange Group Baltic UAB, Orange Personal AB. Du kan lese mer om selskapet her.
Orange _helse
Orange Helses virksomhetsområder består av utleie av medarbeidere til sykehjem, hjemmesykepleie, bofellesskap, BPA og private helseinstitusjoner. Besøk selskapets internettside for å lese  mer.